VIII Congress of the Vavilov Society of Genetics and Breeders Dedicated to the 300th anniversary of Russian Science and Higher Education

Saratov
June 14 - 19, 2024
Organizers​
 • Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation
 • Russian Academy of Sciences
 • Vavilov Society of Geneticists and Breeders
 • All-Russian Scientific Research Institute of Agricultural
  Microbiology
 • St. Petersburg State University
 • Federal Research Center “Kazan Scientific Center of the Academy of Sciences”
 • Saratov State University
 • Federal Agricultural Research Center of the South-East
 • Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and Microorganisms, Russian Academy of Sciences
 • Saratov State Vavilov Agrarian University
 • The world-class scientific center «Agrotechnologies of the Future»
 • Interregional Innovative Development Center (INNO-MIR)
Committees

Congress Chair
Prof. Igor A. Tikhonovich

Deputy Chairs of the Congress
Prof. Lyudmila A. Bespalova
Prof. Nikolay A. Kolchanov
Prof. Oleg G. Sinyashin
Prof. Sergey V. Shestakov
Prof. Vladimir K. Shumnyi
Prof. Nikolay K. Yankovskiy
Prof. Vugar А. Bagirov

Deputy Chair – Scientific Secretary of the Congress
Prof. Anton A. Nizhnikov

Deputy Scientific Secretary of the Congress
Phd. Kirill. S. Antonets
Phd. Mikhail. V. Belousov

Congress secretariat
Phd.  Irina S. Buzovkina
Irina E. Zemlyanskaya
Irina A. Kolesnik
Anastasia. А. Minec
Maria N. Romanenko
Julia А. Savina
Oksana А. Chernyshova

Programme Committee

Head of the Programme Committee
Prof. Sergey G. Inge-Vechtomov

Members of the Programme Committee
Prof. Vladimir G. Debabov
Prof. Natalia А. Zinovieva
Prof. Gennadiy I. Karlov
Prof. Mikhail P. Kirpichnikov
Prof Alexey V. Kochetov
Prof . Sergey I. Kutsev
Prof . Olga I. Lavrik
Prof . Аndrey V. Lisitsa
Prof. Vyacheslav М. Lukomets
Prof. Valery P. Puzyrev
Prof. Evgeniy.I. Rogaev
Prof. Andrey V. Vasiliyev
Prof. Ilya A. Zakharov-Gezehous
Prof. Andrey V. Kulbachinsky
Prof Vsevolod Yu. Makeev
Prof. Alexey A. Moskalev
Prof. Vadim A. Stepanov
Prof. Alexey N. Tomilin
Prof. Elza K. Khusnutdinova
Prof. Raul R. Gainetdinov
Prof. Liudmila A. Lutova
Prof. Lidia N. Nefedova
Prof. Nikolay V. Ravin
Prof. Aleksandr V. Rodionov
Prof. Elena K. Khlostkina

Organizing Committe

Chair
Vice-President of the Russian Academy of Sciences Prof. Nikolay K. Dolgushkin

Deputy Chair
Prof. Olga I. Yudakova

Members of the Local Committee

Phd. Oksana V. Tkachenko
Dr. Mikhail I. Chumakov
Dr. Lev. A. Elkonin
Prof. Rifkat N. Minikhanov
Prof. Alexey A. Kalachev
Prof. Vladislav M. Chernov
Phd. Gennadiy L. Burygin
Phd. Elmira I. Kaybeleva
Dr. Aleksandr S. Kashim
Phd. Svetlana V. Lyascheva
Phd. Elizaveta М. Moiseeva
Phd. Аlena S. Parkhomenko
Phd. Svetlana N. Timofeeva
Dr. Denis V. Utkin
Natalia V. Apanasova
Olga L. Gosenova
Olga V. Gutorova
Alena Y. Denisova
Kristina Y. Kargapolova
Еlena Е. Kostina
Julia V. Krasova
Vladimir V. Fadeev